Uppdatering om elproblemen

Som de flesta säkert märkt så är problemen med elen inte lösta än. Orsaken är att det är otroligt svårt att hitta ett fel som bara uppstår ibland och oftast när ingen är där och observerar det.

Elektrikern som f.n. undersöker problemet har dock kommit fram till att det finns två problem:

  1. Åtminstone en av ljusstolparna på västra gården har ett jordfel. Vilken det är ska felsökas under veckan.
  2. Det finns ett jordfel i garaget som gör att jordfelsbrytaren löser ut och slår ut belysningen, framförallt på Gråbrödersgatan (trapan och källaren). Detta är troligen orsakat av att man vid något tillfälle borrat i en av faserna i garaget (av misstag givetvis) och sedan inte åtgärdat skadan tillfredsställande.

Status just nu är att halva belysningen i garaget är avstängd och ska så vara under en veckas tid. Anledningen är att elektrikern vill observera beteendet under varierande väderlek (det verkar som det blir värre när det är fuktigt). Om inget händer under veckan, kommer ett större felsökningsarbete att ta vid i garaget i syfte att hitta exakt var skadan finns och därefter åtgärda den.

Vi förstår att det är irriterande och frustrerande för alla att det är mörkt på gården och i trappan, men tyvärr är det inte mycket vi kan göra mer än att låta elektrikern försöka hitta och åtgärda felet.

Låt oss hoppas att det snart är löst.