OVK

Dags för Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK, samt rensning av frånluftskanaler

Torsdagen den 16 maj samt fredagen den 17 maj  kommer OVK att utföras i samtliga lägenheter.  Kontrollerna utförs av Kjellerups fastighetsförvaltning i samarbete med Lindsells. De som utför kontrollerna måste ha tillträde till varje lägenhet. Om man inte har möjlighet att vara hemma nedanstående tid, kan man lägga nyckeln till lägenheten i tuben som finns i ytterdörren.

Tidpunkt för kontrollerna är

Torsdagen den 16 maj 8-12, Gråbrödersgatan 4

Torsdagen den 16 maj 12-15.30, Västergatan 10

Fredagen den 17 maj 8-12, Västergatan 6

Fredagen den 17 maj 12-15.30, Mäster Johansgatan 5

Om tillträde till lägenhet inte ges på angiven tidpunkt måste lägenhetsinnehavare själv bekosta OVK med 1500:- + moms, då ytterligare besök i fastigheten måste göras.

 

Hälsningar

Styrelsen