Styrelsen 2022-2023

Ordinarie Christina Lindh
Ordinarie David Ericsson
Ordinarie Håkan Sigvant
Ordinarie Ole Hagelin
Ordinarie Eva Nyquist
Suppleant Gunilla Hansson
Suppleant Mikael Aru
Riksbyggen
Ordinarie Danche Blagojevic
Suppleant Niclas Kalmsjö
Övrigt
Föreningsvald revisor Kenneth Stix
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning Malin Nihlberg,Georgia Christodoulon Kiersing

En förening för människor som vill bo där de lever