Information om föreningen

Brf Mäster Johan är en liten förening i Malmös kulturhistoriska hjärta för människor som vill bo där de lever.

Formalia

 • RIKSBYGGENS BRF Mäster Johan i Malmö, org nr. 769608-3737
 • Föreningen äger fastigheten Malmö Liljan 22 i Malmö kommun. Föreningen övertog driftansvaret 1 november 2007, då de första boende flyttade in i fastigheten.
 • Föreningen omfattar 47 st lägenheter och en gästlägenhet.
 • Föreningen äger 2 st lokaler.
 • Föreningen förfogar över garage med 33 platser för bil och 2 för MC (eller lastcykel) och tillämpar kösystem som sköts av Riksbyggen (kräver inloggning).
 • 6 av p-platserna är försedda med elladdstolpar. Intresseanmälan för laddplats görs här (kräver inloggning).
 • Föreningen klassas som en äkta bostadsrättsförening.

Ekonomi

 • Inga större underhåll planerade. Fastigheten upprättades 2007. Avsättning till underhållsplan görs enligt ekonomisk plan/underhållsplan.
 • För närvarande planeras inga avgiftshöjningar.
 • För övrig information om föreningens ekonomi inklusive risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till senaste årsredovisning.

Övrigt

 • Bostadsrättsföreningen har ett eget museum, som innehåller föremål från den utgrävning som gjordes innan fastigheten byggdes. I museet finns föremål från framförallt 1300-talet fram till och med 1600-talet och här kan medlemmar och eventuella gäster få en guidad visning (självfallet kostnadsfritt). För mer info se sidan Museum.
 • Hemförsäkring bekostas av bostadsrättsinnehavaren, medan bostadsrättstillägg bekostas kollektivt av föreningen.
 • Gästlägenhet finns att hyra för gäster till boende i föreningen. Skapa ett konto på hemsidan för att få tillgång till bokningen.
 • Föreningen har avtal med Telia avseende Triple Play. Detta ger medlemmen telefoni (tillkommer samtalskostnad), internet (hastighet 10Mb, med tillval till 100Mb) och digital-TV för 230 kr per månad.
 • Trygghet står högt på föreningens agenda och fastigheten har rörelsestyrda övervakningskameror i entréer, garage samt på innergården. Föreningen har dessutom via Riksbyggen avtal med Security Assistance och låsen på fastighetens dörrar är försedda med brytskenor. Dessutom är garageporten larmad.
 • Föreningen har en årlig grillfest på gården för alla boende.
 • Styrelsen sammanträder regelbundet 6-12 ggr per år.
 • Mäklare som ges privilegiet att sälja en bostadsrätt i denna förening får under inga omständigheter ”ställa upp” entrédörrar utan hänvisas till att använda de kameraförsedda porttelefonerna.
 • Ansökan om medlemskap efter förvärv av bostadsrätt skickas till:
  Riksbyggen EKC, Box 540, 721 09 Västerås
 • Föreningen tillämpar tillsyn vid överlåtelse och sedvanliga krav ställs på köparen, som dessutom måste bosätta sig i bostadsrätten. Juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen.
 • Om du är nyinflyttad, har vi en sida med vanliga frågor här. Notera att du måste skapa ett konto här på hemsidan för att komma åt sidan.
 • För övrig information om föreningens förvaltning hänvisas till senaste årsredovisningen.

En förening för människor som vill bo där de lever