TAKARBETE

Under nästa vecka, med början på onsdag den 2/4, påbörjas arbetet med att reparera taket på fastigheten Gråbrödersgatan. Taket har brister samt plåt under hängränna ska bytas mm.

Tidsplaneringen är vecka 14,15,16 och 17 och arbetstiderna är 08.00-17.00. Taket kan bli klart tidigare men arbetet är beroende av vädret. Om det regnar kan visst arbete inte utföras. Förhoppningsvis blir det inte några betydande olägenheter för boende, men för er som bor under detta tak och i intilliggande lägenheter kan det uppstå en del ljud under arbetets gång. Entreprenören kommer också att använda sig av hissen. Material till taket kommer lyftas upp med kran.

Vänliga hälsningar

Styrelsen