Alla inlägg av Administratören

MILJÖRUMMET

Målningsarbete  och övrig uppfräschning av miljörummet är nu slutfört. Dock har inte de nya skyltarna som ska sitta över tunnorna levererats, men bör snart vara på plats.

Styrelsen

MÅLNINGSARBETE

Målning av miljörummet startar den 12/2-2024. Kärlen kommer under tiden som arbetet pågår ställas i gången mot grinden och skyltarna sitta på tegelväggen.

När kärlen är borta från gången är miljörummet klart för användning.

Viktigt att alla gör sitt bästa för att sophanteringen ska ske så smidigt som möjligt under tiden som arbetet pågår.

Målningen längst upp i trapphusen kommer också att startas inom kort. Innan det sätter igång kommer styrelsen informera om detta i hissarna och i trapphusen.

Styrelsen

Brf Mäster Johan

Godkännande listor på e-mail adresser

Till samtliga boende

För att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och boende i föreningen önskar styrelsen upprätta e-mail listor sorterade efter trapphus. Ibland behöver styrelsen nå alla boende men i vissa fall finns någon fråga som kanske bara rör boende i en av trapporna, så som porttelefon, hiss eller liknanden.

För att följa regelverket kring GDPR behöver styrelsen ett godkännande från var och en, att använda e-mail adresser på detta sätt.

Vi ber därför alla att skicka in ett godkännande till info@brfmasterjohan.com, där namn och den e-mail adress som önskas användas, anges.

TACK på förhand

Styrelsen

 

INFORMATIONSMÖTE

INFORMATIONSMÖTE

Från och med 240201 höjs lägenhetsavgifterna med 20%, liksom avgiften för en garageplats, också 20%.

Med anledning av dessa höjningar bjuds alla medlemmar i Brf Mäster Johan in till ett informationsmöte, den 8 januari, 2024, kl 19.00. Mötet äger rum i styrelserummet i källaren Västergatan 6.

Bakgrunden till ovanstående avgiftshöjningar kommer att informeras om och därutöver om individuell avläsning av laddstolparna i garaget, samt om en förestående ommålning av miljörummet.

Tills dess önskar Styrelsen alla boende en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

 Obs!  vi påminner om att efter jul får inga julgranar ställas i soprummet. Var och en måste själv ombesörja borttransport.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Till alla boende i föreningen Brf Mäster Johan

Andrahandsuthyrning och uthyrning via Airbnb

För att hyra ut sin bostad i andra hand krävs alltid ett godkännande från styrelsen. Vilka riktlinjer som gäller för andrahandsuthyrning finns att läsa på Riksbyggens hemsida. https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/lagar-och-regler/andrahandsuthyrning/

Att hyra ut sin lägenhet via Airbnb eller liknande tjänst faller under samma regler som alla andra former av andrahandsupplåtelse. Att hyra ut sin lägenhet genom Airbnb kan dock betraktas som hotellverksamhet vilket innebär att bostadsrättens användning står i strid med dess ändamål. En bostadsrätt ska användas som bostad och inte som kommersiell verksamhet.

Styrelsen för Brf Mäster Johan har enhälligt beslutat att inte godkänna upplåtelse av bostad via Airbnb eller liknande tjänst. Styrelsen vill värna vår förening och anser att det uppfattas störande för boende om många olika personer rör sig i fastigheten. Detta kan också utgöra en säkerhetsrisk eftersom taggar och nycklar används av personer som inte tillhör föreningen.

Om en bostadsrättsinnehavare upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd utgör detta en förverkandegrund. Om sådan uthyrning sker utan styrelsens godkännande kommer en rättelseanmodan skickas till berörd medlem.

 

Styrelsen

Brf Mäster Johan

 

INBROTTSFÖRSÖK

Under helgen har vi haft inbrottsförsök och skadegörelse i fastigheten. Någon har försökt bryta sig in till källarförråden på Gråbrödersgatan och i trapphuset Västergatan 6 har någon brutit sönder postfacken och även försökt ta loss den väggfasta bänken,

Styrelsen uppmanar alla att hålla ögonen öppna för obehöriga som vistas i trapphus eller källare.

Styrelsen

 

PORTTELEFON Gråbrödersgatan 4

Porttelefonen Gråbrödersgatan 4 är tillfälligt ur funktion. Felet uppmärksammades  omedelbart av styrelsen och åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med felet. Systemet är gammalt och  det har visat sig svårt att få fram reservdelar. Reparatör är inbokad till fredag den 29/9 kl 07.30, och vi hoppas på en lösning.

Styrelsen

 

GÅRDFEST

Torsdagen den 14 september kl 18.00 bjuder vi in varandra till grillfest på västra gården. Det kommer finnas korv med bröd, glass, samt öl/vin/vatten att dricka. Alla varmt välkomna.

Hoppas på stor uppslutning!

Styrelsen

Familjerna Nihlberg och JohanssonRogne

ELPRISER

221212

Med väderprognoser som ändrats från kallt till mycket kallare och att kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn och Ringhals står stilla eller går på halvfart är det stor risk att elpriserna under den kommande veckan blir extremt höga. Allas förbrukning kommer att spela in när priserna sätts och det finns också en risk för att elen i Skåne måste stängas ner.

Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar till följande

  • Korta duschar
  • Fylla tvätt- och diskmaskiner innan de sätts på
  • Undvika användandet av torktumlare
  • Släcka lampor/tv/övrig elektronisk utrustning om man inte är i rummet
  • Vänta med julbaket

Styrelsen

FÖRHÅLLNINGSREGLER

221211

Det har noterats att vissa föremål ställs i soprummet, som inte hör hemma i detta rum. Just nu står en diskmaskin, ett metallunderrede och ett par långa metallstänger i soprummet. Dessa är det ingen som kommer att transportera bort utan vi vill uppmana den/de som ställt dessa saker i soprummet att själva transportera dem till närmsta återvinningscentral.

Likaså har vissa föremål ställts i gångarna, utanför källarförråden, i källarutrymmena. Detta är inte heller tillåtet bl a pga ökad brandrisk, och bör omgående tas bort av den/de som ställt dessa saker i källargångarna.

I de fall man får reklamblad i sin postlåda som man inte önskar behålla, är det inte tillåtet att lägga dessa på bänken ovanför postlådorna, eller lägga i någon annans postlåda, utan var och en får ombesörja att kasta. Vi har bra källsortering i soprummet och dessutom är det en ökad brandrisk om det ska ligga lösa papper i entrén.

I dessa juletider är det många som beställer paket på nätet. Vi vill uppmana alla att vika ihop tomma kartonger innan de läggs i sortering för papper. Det blir snabbt överfullt i dessa soptunnor annars, och vi betalar för hämtning enligt schema.

Slutligen, det som händer efter julhelgen, – julgranar måste tas om hand av var och en och får inte ställas i soprummet.

Om inte dessa tämligen enkla förhållningsregler följs av samtliga medlemmar i föreningen, måste styrelsen överväga att vidta lämpliga åtgärder.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen