INFORMATIONSMÖTE

INFORMATIONSMÖTE

Från och med 240201 höjs lägenhetsavgifterna med 20%, liksom avgiften för en garageplats, också 20%.

Med anledning av dessa höjningar bjuds alla medlemmar i Brf Mäster Johan in till ett informationsmöte, den 8 januari, 2024, kl 19.00. Mötet äger rum i styrelserummet i källaren Västergatan 6.

Bakgrunden till ovanstående avgiftshöjningar kommer att informeras om och därutöver om individuell avläsning av laddstolparna i garaget, samt om en förestående ommålning av miljörummet.

Tills dess önskar Styrelsen alla boende en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

 Obs!  vi påminner om att efter jul får inga julgranar ställas i soprummet. Var och en måste själv ombesörja borttransport.