ANDRAHANDSUTHYRNING

Till alla boende i föreningen Brf Mäster Johan

Andrahandsuthyrning och uthyrning via Airbnb

För att hyra ut sin bostad i andra hand krävs alltid ett godkännande från styrelsen. Vilka riktlinjer som gäller för andrahandsuthyrning finns att läsa på Riksbyggens hemsida. https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/lagar-och-regler/andrahandsuthyrning/

Att hyra ut sin lägenhet via Airbnb eller liknande tjänst faller under samma regler som alla andra former av andrahandsupplåtelse. Att hyra ut sin lägenhet genom Airbnb kan dock betraktas som hotellverksamhet vilket innebär att bostadsrättens användning står i strid med dess ändamål. En bostadsrätt ska användas som bostad och inte som kommersiell verksamhet.

Styrelsen för Brf Mäster Johan har enhälligt beslutat att inte godkänna upplåtelse av bostad via Airbnb eller liknande tjänst. Styrelsen vill värna vår förening och anser att det uppfattas störande för boende om många olika personer rör sig i fastigheten. Detta kan också utgöra en säkerhetsrisk eftersom taggar och nycklar används av personer som inte tillhör föreningen.

Om en bostadsrättsinnehavare upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd utgör detta en förverkandegrund. Om sådan uthyrning sker utan styrelsens godkännande kommer en rättelseanmodan skickas till berörd medlem.

 

Styrelsen

Brf Mäster Johan