Insamling till UNHCR

Insamlingen till flyktingkatastrofens offer, som Åke startade på höstfesten, gav totalt 5300 kr och dessa pengar har skickats vidare till UNHCR.

Vi tackar alla som bidragit!