Beslut om bygglov för ljusskylt

Ett bygglov för en belyst skylt på Gråbrödersgatan 2 har godkänts av Stadsbyggnadskontoret. Styrelsen har inga synpunkter på detta, men om man vill veta mer om vad det innebär och hur man eventuellt överklagar, se Stadsbyggnadskontorets brev.