Hyvelbänk

Styrelsen har köpt in en hyvelbänk för allas användning som står i soprummet.

Använd gärna hyvelbänken när du behöver spika, såga, borra eller liknande och inte har lust att offra köksbordet hemma.

Vi har några få förhållningsregler som vi vill att du följer:

  • Städa när du är klar. Sopa rent och släng sågspån och liknande i lämplig soptunna
  • Lämna inga verktyg eller material framme om du lämnar rummet
  • Barn under 15 år får inte använda hyvelbänken utan vuxens närvaro och överinseende
  • Under inga omständigheter är det tillåtet att måla inne i soprummet, varken med pensel eller sprayburk
  • Om något går sönder, delar saknas eller är trasiga när du ska använda bänken, meddela styrelsen omedelbart via hemsidan. Lägg gärna en lapp på bänken också för att varna andra boende
  • All användning är på eget ansvar, föreningen och styrelsen tar inget ansvar om du eller dina barn skadar er under användning oavsett orsaken

Med vänliga hälsningar, styrelsen