Fett & etikett

För en tid sedan fick vi alla ett informationsblad från Va Syd som berättade om hur det fördärvliga fettet orsaker stopp i våra avlopp och även försvårar reningsprocessen. Vi erbjöds att gratis beställa en fettratt. Brf Mäster Johan har beställt en fettratt per hushåll som i dagarna kommer att delas och ställas i tidningsfacken utanför era dörrar.