Alla inlägg av Åke Johansson

Kompletterande information om uppdatering av vår förenings bredband

Alla lägenheter är anslutna till Telia bredband 100/100 mbit via fiber och det ingår i hyran. Vår uppdatering i fastigheten ger möjlighet att uppdatera till  högre hastighet mot en extra avgift:  250/250 mbit 99:-/månad, 500/500 mbit 399:-/månad och 1000/1000 mbit 699:-/månad.  Vill du ändra till en högre hastighet så kan du göra det via www.telia.se/mitttelia eller kontakta Telias kundtjänst.

Tidsplan för byte av fiberutrustning

Byte av switchar samt omkoppling planeras till 2019-06-17. Det kan tillkomma störningar under hela denna dag medan omkopplingen görs. Entreprenören aviserar med lappar några dagar före bytet.

Ny router samt två nya tv-boxar per lägenhet kan kvitteras ut veckan innan bytet.  Det ingår ingen installationshjälp men en informationsguide bifogas. Mera detaljer om detta senare.

Den gamla utrustningen  kan läggas i vår återvinning för elektronik i Miljörummet.

Fett & etikett

För en tid sedan fick vi alla ett informationsblad från Va Syd som berättade om hur det fördärvliga fettet orsaker stopp i våra avlopp och även försvårar reningsprocessen. Vi erbjöds att gratis beställa en fettratt. Brf Mäster Johan har beställt en fettratt per hushåll som i dagarna kommer att delas och ställas i tidningsfacken utanför era dörrar.