Tidsplan för byte av fiberutrustning

Byte av switchar samt omkoppling planeras till 2019-06-17. Det kan tillkomma störningar under hela denna dag medan omkopplingen görs. Entreprenören aviserar med lappar några dagar före bytet.

Ny router samt två nya tv-boxar per lägenhet kan kvitteras ut veckan innan bytet.  Det ingår ingen installationshjälp men en informationsguide bifogas. Mera detaljer om detta senare.

Den gamla utrustningen  kan läggas i vår återvinning för elektronik i Miljörummet.