Svetsarbete trappräck

Under sommaren kommer svetsarbete att utföras i samtliga trappor för att barnsäkra befintiliga trappräck.