OMVÄRLDEN

Ekonomin i vår förening är god men påverkas naturligtvis av det som nu händer i omvärlden, höjda räntor och högre el-och fjärrvärmekostnader. Styrelsen arbetar för närvarande med att prognosticera för olika scenarier vad gäller kostnader framöver. Styrelsen återkommer med mer information efter nästa styrelsemöte som äger rum den 17 oktober.

 

Styrelsen

Brf Mäster Johan