Problem med balkong- eller terrassdörr?

En del boende har hört av sig om att deras balkong- och terrassdörrar kärvar eller t.o.m har låst sig så de inte går att öppna (vilket kräver stora och dyra ingrepp för att åtgärda).

Har ni problem med balkong– eller terrassdörrar kan ni få hjälp av tillverkaren LEIABs eftermarknad. Kontakta Christer Kennmark på tel: 0496-70735. De besöker Malmö då och då vid behov.

Detta är en kostnad som varje boende själv får bekosta.

Observera att det i er boendepärm ska finnas instruktioner för underhåll av fönster och balkongdörrar.