Fasadarbete på gårdshusen v13 till v25

Från och med vecka 13 och fram till senast vecka 25 kommer fasaderna på gårdshusen att bytas ut. Därför kommer framkomligheten mellan östra och västra gården att påverkas under denna tid, speciellt på dagtid.

För att underlätta framkomligheten för dig själv och andra, ber vi er som har cyklar på gården att följa dessa rekommendationer:

  • Om du cyklar ofta (flera dagar i veckan) – placera din cykel på den östra gården i pergolan . Cykelskjulet på östra gården kommer att användas som materialförråd under arbetstiden så där får inga cyklar parkeras
  • Om du cyklar någon enstaka gång i veckan – placera din cykel på västra gården
  • Om du cyklar lite eller inte alls  – placera din cykel i något av cykelförråden i källaren eller i ditt förråd om möjligt

Räkna också med en del buller och dammande under dagtid denna period.

Mvh, Styrelsen