Internet fungerar igen

Nu ska internet och TV fungera igen. Starta om routern för att få igång det (stäng av, vänta minst 10 sekunder, sätt på igen, vänta några minuter så den hinner komma igång).