Byggnadsställningar på gården

Vår granne Villa Rosa (Västergatan 8) ska måla om fönster och tak och därför sätts byggnadsställningar upp in mot vår gård.

Ställningarna ska inte påverka framkomligheten för oss enligt vad som sagts och arbetet tar ca två veckor .