Frågor gällande uthyrning av bostad via t ex AirBnb

Det har inkommit en del frågor om hur föreningen/styrelsen ställer sig till uthyrning av lägenhet via tjänster typ AirBnb.

Vi kan bara klargöra att samma regler gäller som vid uthyrning i andra hand, dvs man ska ha styrelsens godkännande. Detta gäller alltså för varje enskilt uthyrningstillfälle även om det rör samma hyresgäst(er).  För mer information om vilka regler som gäller, läs på Bostadsrätternas hemsida.

Den hugade AirBnb entrepenören rekommenderas även läsa den här, den här och den här artikeln innan hen skickar in ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen.

Om man är intresserad av att hyra ut del av lägenheten när man själv bor i den, gäller däremot andra regler. Den intresserade kan kolla på detta svar i Bostadsrätternas forum.