Årsstämma och ny valberedning

Vid årets stämma är det dags att utse ny valberedning.

Anmäl ditt intresse eller kom med förslag på någon i föreningen du anser vara lämplig. Kontakta styrelsen innan stämman eller kom förberedd till årsmötet.

Stämman hålls den 10:e maj kl 18:30 i styrelselokalen i källarplan på Västergatan 6.

 

Välkomna!