FÖRHÅLLNINGSREGLER

221211

Det har noterats att vissa föremål ställs i soprummet, som inte hör hemma i detta rum. Just nu står en diskmaskin, ett metallunderrede och ett par långa metallstänger i soprummet. Dessa är det ingen som kommer att transportera bort utan vi vill uppmana den/de som ställt dessa saker i soprummet att själva transportera dem till närmsta återvinningscentral.

Likaså har vissa föremål ställts i gångarna, utanför källarförråden, i källarutrymmena. Detta är inte heller tillåtet bl a pga ökad brandrisk, och bör omgående tas bort av den/de som ställt dessa saker i källargångarna.

I de fall man får reklamblad i sin postlåda som man inte önskar behålla, är det inte tillåtet att lägga dessa på bänken ovanför postlådorna, eller lägga i någon annans postlåda, utan var och en får ombesörja att kasta. Vi har bra källsortering i soprummet och dessutom är det en ökad brandrisk om det ska ligga lösa papper i entrén.

I dessa juletider är det många som beställer paket på nätet. Vi vill uppmana alla att vika ihop tomma kartonger innan de läggs i sortering för papper. Det blir snabbt överfullt i dessa soptunnor annars, och vi betalar för hämtning enligt schema.

Slutligen, det som händer efter julhelgen, – julgranar måste tas om hand av var och en och får inte ställas i soprummet.

Om inte dessa tämligen enkla förhållningsregler följs av samtliga medlemmar i föreningen, måste styrelsen överväga att vidta lämpliga åtgärder.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen