Taggar

Då det har visat sig att vi har ovälkomna personer på gården och andra delar av fastigheten, vill vi åter registrera medlemmarnas taggar för in/utpassage. De taggar som inte blir registrerade kommer att spärras. Detta för att höja säkerheten för tillträde till fastigheten.

Någon från styrelsen kommer att vara på plats på Gråbrödersgatan 4 i källaren vid telerummet följande tider:

13 september

18 september

22 september

Samtliga dagar mellan 18:00 och 20:00