PORTTELEFON Gråbrödersgatan 4

Porttelefonen Gråbrödersgatan 4 är tillfälligt ur funktion. Felet uppmärksammades  omedelbart av styrelsen och åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med felet. Systemet är gammalt och  det har visat sig svårt att få fram reservdelar. Reparatör är inbokad till fredag den 29/9 kl 07.30, och vi hoppas på en lösning.

Styrelsen