Olaglig parkering i garaget

Det har under senare tid parkerats bilar i garaget utanför parkeringsrutorna i stor omfattning (7-8 tillfällen de senaste 2 veckorna).

Vi vill understryka att garaget är endast till för de boende med anvisad p-plats och det är absolut förbjudet att parkera utanför rutorna.

Förutom att brandskyddsförsäkringen inte gäller om vi inte följer det regelverk som gäller, så är det också så att de som har sina p-platser i närheten inte kan komma varken ut eller in.

Vi noterar och fotograferar alla bilar och en skylt kommer upp inom kort, men vi hoppas att förnuftet ska råda och att de som låter gäster/hantverkare parkera olagligt i garaget upphör med detta.

Om du ser en bil parkerad olagligt, ta en bild på bilen inklusive läsbar registreringsskylt och skicka till styrelsen.

Vi vill samtidigt påpeka att det är inte heller tillåtet att förvara saker på sin p-plats utöver fordonet, såsom barnbilstolar, takräcken, takboxar, kassar etc. Observera att sådant kan avlägsnas utan förvarning.

Styrelsen