INFORMATION FRÅN TELIA

Här kommer information om teknisk data flytt till Telias nya Gemensamma KOmmunikations-plattform (GeKO) i Brf Mäster Johan (Riksbyggen)

Datum: 7 februari

Tid mellan: 09:00-17:00

Bakgrund:

Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam Kommunikations–plattform för Fiber.

Påverkan
För er som är nätägare (Fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10 till 30 minuter.

Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning.

Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 90 200.

Har ni som fastighetsägare frågor eller funderingar kring dataflytten är ni välkomna att kontakta:

Anders Nilsson

Mail: Anders.z.nilsson@teliacompany.com

Med vänlig hälsning