Inför årsstämman – från valberedningen

Hej kära boende på Brf Mäster Johan!

25 maj, 18:30, är det dag för årsstämman. Vi behöver till dess en ny suppleant samt en föreningsvald revisor.

Är du intresserad av styrelsearbete är det en bra start att börja som suppleant. Då får man insyn iarbetet men behöver enbart närvara vid möten då någon ordinarie styrelseledamot inte kan medverka. Ersättningen är 900 kr per möte och totalt träffas styrelsen ca 6-7 ggr per år.

Vår nuvarande föreningsvalda revisor flyttar och därför söker vi en ny person, gärna med ekonomisk bakgrund, som är med och läser igenom styrelseprotokoll och bokslutet. Vi har utöver detta även en extern revisor som granskar bokslutet. Den föreningsvalda revisorn är normalt inte med på styrelsemötena.

Anmäl gärna ert intresse eller ställ frågor till Gunilla eller Malin (valberedningen).

Mvh,

Malin Nihlberg
malin.nihlberg@hotmail.com
lgh 4102

Gunilla Hansson
solbacken7@icloud.com
lgh 1201