FRAMDRAGNING AV EL I GARAGET UNDER V 24

Under v 24, 13-17 juni, kommer arbete med att förbereda för el till framtida laddboxar i garaget att äga rum. Alla uppmanas vidta försiktighet vid in-och utkörsel under denna vecka.

För följande garageplatser måste bilägare frigöra 1 meter in mot vägg vid parkering av bil.  Detta gäller platser med följande nummer:

nr 10 tom 22 samt nr 28 tom 33. 

Styrelsen