Fasadmålning på byggnaden Gråbrödersgatan/ Västergatan

Häromdagen påbörjades det sedan en tid planerade och beslutade tvätt- och målningsarbetet på fasaderna på vår byggnad Gråbrödersgatan/ Västergatan.

De berörda lägenhetsinnehavarna har sedan ett par veckor tillbaka fått information från Karl Fr. Jönsson Måleri.                                           Berörda lägenhetsinnehavare är de som har adress Gråbrödergatan 4 och Västergatan 10.

Ommålning kommer att ske av de vita partierna på den aktuella byggnaden och arbetet kommer att ta cirka 4 veckor.

Någon ommålning av byggnaden med adresserna Västergatan 6 och Mäster Johansgatan 5 är INTE planerad.

Idag den 3 juni och imorgon den 4 juni är det endast balkongerna mot innergården som kan bli aktuella.