Enkät om laddstolpar (del 2)

Som de flesta sett i kallelsen till årsstämman, skulle vi också vilja diskutera era synpunkter på laddstolpar vid samma tillfälle.

Förutom en hög svarsfrekvens på enkäten, så har många intressanta och tänkvärda synpunkter inkommit – framförallt när det gäller finansieringen – som vi tycker alla ska få del av och ha en möjlighet att diskutera. Därför har vi nu lagt upp resultatet här på hemsidan.

Ni hittar sammanställningen på följande länk (OBS! att länken kräver inloggning):

Laddstolpar i garaget – undersökning