En uppmaning till dig som råkat köra in i väggen vid garageuppfarten

Kontakta styrelsen och och anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. Du kommer att få betala din självrisk.

Det är inte rimligt att föreningen drabbas av denna utgift.

Styrelsen