ELPRISSTÖD

Angående elprisstödet

Vi vill informera om det statliga elprisstöd, som vår förening har utlovats och som kommer att utbetalas till oss senare i år. Stödet gäller elförbrukningen perioden oktober 2021 – september 2022. Föreningen ska ansöka hos Skatteverket från den 30 maj om att få elprisstödet utbetalt. Som beslutet från regeringen ser ut nu kommer bostadsrättsföreningar inte får något stöd för november-december 2022.

I en del bostadsrättsföreningar står den enskilde lägenhetsinnehavaren för sitt elnätsavtal och har som privatperson redan fått sitt elprisstöd efter att ha betalat ett högt pris för den aktuella perioden.

I vårt fall är det vår förening som står på elnätsavtalet och pengarna kommer alltså så småningom in på föreningens konto. Detta elnätsavtal omfattar samtliga lägenheter och dessutom alla gemensamma utrymmen i vår fastighet. Varje lägenhet i vår förening har individuell mätning av den s k hushållselen och på den månadsfaktura som Riksbyggen skickar ut på din avgift finns också en kostnad för hushållselen.

Vi har under en längre tid bibehållet ett lågt pris för vår el och vi betalade fram till den 31 december bara strax över 1:- /kWh, vilket är betydligt under det pris föreningen har betalat under hela det gångna året. På detta sätt har föreningen under i stort sett hela den period som är aktuell för elprisstödet subventionerat våra priser för hushållsel. Skulle vi välja att ta del av elprisstödet individuellt skulle föreningen gå minus med hänsyn till det subventionerade priset och vi som medlemmar endast betala ca 22 öre/kWh under den aktuella perioden (det pris vi betalat 101 öre minus elprisstödet 79 öre), vilket inte är rimligt, enligt, vår bedömning.

Vi har också haft kontakt med Riksbyggen och de delar styrelsens uppfattning och de skulle, om vi valt att låta elprisstödet gå vidare individuellt, debitera kostnaden för, det enligt dem, ganska omfattande arbetet.

Med anledning av detta har styrelsen vid sitt senaste möte beslutat, att det elprisstöd som kommer till vår förening ska behållas i den gemensamma kassan. Det kommer att stärka vår gemensamma ekonomi och kommer som en intäkt på innevarande år.

Som vi tidigare har meddelat, så har priset för vår hushållsel höjts till 2,63/kWh exkl moms  fr o m den 1 januari 2023, vilket kommer att debiteras först på våra avgiftsavier för april månad.

Styrelsen