Arbetet med fasadmålning

Arbetet med fasadmålning har i stort sett avslutats på innergården.

Endast smärre detaljer återstår.

Beträffande arbetet ut mot Gråbrödersgatan/Västergatan så inväntar vi ett tillstånd från polisen att spärra av gatorna för att kunna utföra arbetet.

Detta förväntas komma i slutet på veckan och arbetet påbörjas tidigast måndagen den 21 juni.

Inget arbete kommer således att ske under innevarande vecka.