Underhållspolning av samtliga lägenheter

Under perioden 1:a till 4:e februari 2021 kommer alla avlopp i fastigheten att underhållspolas. Detta innebär att spolföretaget (AllPipe) behöver tillgång till alla lägenheter och lokaler.

Tidsschemat ser ut så här:

2021-02-01: Gråbrödersgatan 4 och butikslokalerna

2021-02-02: Västergatan 10

2021-02-03: Västergatan 6

2021-02-04: Mäster Johansgatan 5 och gårdshusen

Spolningen börjar från 1:a våningen  och fortsätter därefter uppåt i trappen, därför är det svårt att ange exakt tidpunkt när din specifika lägenhet blir spolad. Hur lång tid spolningen tar varierar också beroende på hur mycket beläggningar det är i rören i respektive lägenhet, men det tar minst en halvtimme.

Om du inte är hemma på angivet datum, lägg en extranyckel i tuben i dörren (vaktmästaren har nycklar för att öppna tuben) eller lämna en nyckel till en granne. Lämnar du nyckel till grannen, lägg en lapp i tidningsfacket med grannens namn och adress.

OBSERVERA att om spolarna inte kan komma in på angivet datum, måste de göra ett återbesök vid ett senare datum. Återbesöket kan kosta upp till 2500kr per lägenhet beroende på om vaktmästare måste närvara och om det går att göra flera återbesök vid samma tidpunkt. Detta återbesök får varje boende själv betala. Det är därför mycket viktigt att man försäkrar sig om att spolarna kan komma in i lägenheten vid angivet datum.

Mer detaljerad information om spolningen kommer att läggas i tidningsfacket för respektive lägenhet helgen 23-24 januari.