Grinden

Den automatiska öppningen av grinden mot gården verkar nu fungera. Om man upplever att grinden  går långsamt, går det inte att göra något åt detta. Enligt bestämmelser som finns får den inte öppnas/stängas snabbare än vad som nu är fallet pga risk för klämskador. OBS! viktigt att man inte försöker forcera öppning/stängning med hand eller fotkraft, då detta kan leda till att mekansimen förstörs.

 

Styrelsen