Dörrautomatik, viktig information

Nu när dörrarna i garaget har försetts med automatik, gäller följande:

Det är absolut förbjudet att ställa upp dörrarna. Motorn försöker stänga dörren efter en viss tid och om något blockerar slits motorn och automatiken kan också gå in i felläge vilket gör att servicetekniker måste tillkallas med merkostnad för föreningen.

Rör inga strömbrytare på eller bredvid motorn! I akuta fall kan strömmen slås av på den stora strömbrytaren bredvid motorn, men brytarna på själva motorkåpan får inte röras. Meddela styrelsen eller förvaltaren om ni bryter strömmen vid något tillfälle och orsaken till detta.

Skyltar är beställda och kommer att sättas upp både på insidan och utsidan när vi får dem.