Styrelsen 2015

Ansvar Styrelsemedlem
Ordförande Peter Törnqvist (ledamot)
Vice ordförande Nicolai Kiersing (ledamot)
Kassör Nicolai Kiersing (ledamot)
Sekreterare Åke Johansson (ledamot)
Jour Peter Törnqvist (ledamot)
Post Johan Ekström (suppleant)
Hemsida Peter Törnqvist (ledamot)
Brandskydd Ted Ovin (ledamot)
Miljö Åke Johansson (ledamot)
Christina Lindh (ledamot)
Studieorganisatör Åke Johansson (ledamot)
Museum Åke Johansson (ledamot)
Gästlägenheten Johan Ekström (ledamot)
Ekonomi Ted Ovin (ledamot)
Philip Sörensen (suppleant)
Riksbyggen
Teknisk förvaltning Marie Karlefeldt (ledamot)
Ekonomi Henrik Hultén (suppleant)
Övrigt Föreningsmedlem
Föreningsvald revisor Anders Berglund (ordinarie)
Susanne Andersson (suppleant)
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning Marie Levenstad
Jenny Henge

En förening för människor som vill bo där de lever