Styrelsen 2020-2021

Ordinarie Christina Lindh
Ordinarie David Ericsson
Ordinarie Håkan Sigvant
Ordinarie Peter Törnqvist
Ordinarie Ole Hagelin
Ordinarie Eva Nyquist
Suppleant Åke Johansson
Suppleant Mikael Aru
Riksbyggen
Ordinarie Danche  Blagojevic
Suppleant Louise Nilsson
Övrigt
Föreningsvald revisor Martin Axtelius
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning Malin Nihlberg, Gunilla Hansson

En förening för människor som vill bo där de lever