Styrelsen 2019-2020

Ordinarie  Christina Lindh
Ordinarie Peter Törnqvist
Ordinarie Åke Johansson
Ordinarie David Ericsson
Ordinarie Ole Hagelin
Ordinarie Eva Nyquist
Suppleant Håkan Sigvant
Suppleant Lars-Arne Roth
Riksbyggen
Ordinarie Danche  Blagojevic
Suppleant Louise Nilsson
Övrigt
Föreningsvald revisor Martin Axtelius
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning  Malin Nihlberg, Gunilla Hansson

En förening för människor som vill bo där de lever