Styrelsen 2018-2019

Ordinarie Peter Törnqvist
Ordinarie Åke Johansson
Ordinarie Christina Lindh
Ordinarie David Ericsson
Ordinarie Ole Hagelin
Ordinarie Eva Nyquist
Suppleant Håkan Sigvant
Suppleant Nicolai Kersing
Riksbyggen
Ordinarie Ulf Andersson
Suppleant Jörgen Vatn
Övrigt
Föreningsvald revisor Martin Axtelius
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning  Malin Nihlberg, Gunilla Hansson

En förening för människor som vill bo där de lever