Styrelsen 2017-2018

Ansvar Styrelsemedlem
Ordförande Peter Törnqvist (ledamot)
Vice ordförande Åke Johansson (ledamot)
Kassör Christina Lindh (ledamot)
Sekreterare Christina Lindh (ledamot)
Jour Peter Törnqvist (ledamot)
Post Christina Lindh (ledamot)
Hemsida Peter Törnqvist (ledamot)
Brandskydd
Miljö Åke Johansson (ledamot)
Christina Lindh (ledamot)
Studieorganisatör Åke Johansson (ledamot)
Museum Åke Johansson (ledamot)
Gästlägenheten Christina Lindh (ledamot)
Ekonomi Ole Hagelin (ledamot)
 Eva Nyquist (ledamot)
Riksbyggen
Teknisk förvaltning Jörgen Vatn (suppleant)
Ekonomi Ulf Andersson (ledamot)
Övrigt Föreningsmedlem
Föreningsvald revisor Martin Axtelius (ordinarie)
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning  Malin Nihlberg, Gunilla Hansson

En förening för människor som vill bo där de lever