Styrelsen 2016

Ansvar Styrelsemedlem
Ordförande Peter Törnqvist (ledamot)
Vice ordförande Philip Sörenssen (ledamot)
Kassör Christina Lindh (ledamot)
Sekreterare Christina Lindh (ledamot)
Jour Peter Törnqvist (ledamot)
Post Christina Lindh (ledamot)
Hemsida Peter Törnqvist (ledamot)
Brandskydd Ted Ovin (ledamot)
Miljö Åke Johansson (ledamot)
Christina Lindh (ledamot)
Studieorganisatör Åke Johansson (ledamot)
Museum Åke Johansson (ledamot)
Gästlägenheten Christina Lindh (ledamot)
Ekonomi Ted Ovin (ledamot)
Philip Sörensen (ledamot)
Riksbyggen
Teknisk förvaltning Marie Karlefeldt (ledamot)
Ekonomi Ulf Andersson (suppleant)
Övrigt Föreningsmedlem
Föreningsvald revisor Susanne Andersson (ordinarie)
Anders Berglund (suppleant)
Extern revisor Ernst & Young
Valberedning Ole Hagelin
Martin Axtelius

En förening för människor som vill bo där de lever